De Stichting

 

De Stichting Darmfalen Nederland  is een nationaal multidisciplinair zorgnetwerk voor patiënten met irreversibel darmfalen en dunnedarmtransplantatie. De stichting heeft als doel het ondersteunen, financieren en stimuleren van onderzoek op het gebied van darmfalen en aanverwante aandoeningen die daarmee verband houden, daartoe behoren en/of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

- het initiëren, coördineren en uitvoeren van klinische studies;

- het voeren van landelijk overleg en coördinatie van de behandeling van patiënten;

- het registreren van patiënten met deze aandoeningen;

- het bevorderen van de standaardisatie van de diagnostiek en behandeling van patiënten met darmfalen die blijvend afhankelijk zijn van parenterale voeding, vocht en elektrolyten en/of een darmtransplantatie hebben ondergaan;

- het bevorderen van de uitwisseling van medische en wetenschappelijke gegevens tussen artsen en onderzoekers werkzaam op het terrein van de behandeling en diagnostiek van deze ziekten; en

- het aanwenden van andere middelen die het doel bevorderen.

 

Bestuur:

Prof.dr. Gerard Dijkstra, voorzitter, maag-darm-leverarts, UMC Groningen

Dr.Mireille Serlie, secretaris, Internist, AMC, Amsterdam

Dr.Geert Wanten, penningmeester, maag-darm-lever arts, UMC st Radboud, Nijmegen

Prof.dr.Edmond Rings, algemeen bestuurslid, kinderarts, Erasmus MC, Rotterdam

Prof.dr.Marja Boermeester, algemeen bestuurslid, chirurg, AMC, Amsterdam