Home

Home

In het kort
De Stichting Darmfalen Nederland is een nationaal multidisciplinair zorgnetwerk voor patiënten met irreversibel darmfalen en dunnedarmtransplantatie.
De stichting heeft als doel het ondersteunen, financieren en stimuleren van onderzoek op het gebied van darmfalen en aanverwante aandoeningen die daarmee verband houden, daartoe behoren en/of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Meer over de stichting

Darmfalen

Voor patiënten
In het belang van patiënten voeren wij landelijk overleg en coördineren behandelingen. Naast het registreren van patiënten met deze aandoeningen bevorderen wij standaardisatie van de diagnostiek en behandeling van patiënten met darmfalen die blijvend afhankelijk zijn van parenterale voeding, vocht en elektrolyten en/of een darmtransplantatie hebben ondergaan.
Meer voor patiënten

Voor professionals
Dunnedarmtransplantatie (DDTx) is sinds de 60er jaren sporadisch uitgevoerd bij mensen. Sinds de komst van tacrolimus en andere immuno-suppressiva begin jaren negentig zijn de resultaten sterk verbeterd en is DDTx geen experimentele behandeling meer, maar een standaardbehandeling voor patiënten met darmfalen bij wie totale parenterale voeding (TPV) faalt.
Meer voor professionals

start.txt · Laatst gewijzigd: 2023/09/21 09:12