Het transplantatieteam

Het transplantatieteam

Tijdens uw screenings opname komen een artsen van het transplantatieteam alvast kennis met u maken. Het team bestaat onder meer uit:

  • maag-darm-leverarts
  • chirurg
  • anesthesioloog
  • intensivist
  • transplantatieconsulent
  • psycholoog en medisch maatschappelijk werker
  • diëtiste

De maag-darm-leverarts, de chirurg en de anesthesioloog en de intensivist zijn medische specialisten. Zij zijn verantwoordelijk voor alle medische zaken rond de verzorging en behandeling. De psycholoog en medische maatschappelijk werker biedt ondersteuning bij de praktische en emotionele gevolgen van uw ziekte en opname. Hij kan u en uw familie ook helpen bij het verwerken van alle informatie die u krijgt. Zonodig geeft hij ondersteuning bij het maken van de keuze voor het wel of niet willen ondergaan van een dunnedarmtransplantatie. De transplantatieconsulent is uw centrale aanspreekpunt en zorgt er voor dat u tijdens uw opname geïnformeerd wordt over de verdere procedure. Bij vragen of problemen kunt u ook altijd bij hem terecht. De diëtist bespreekt met u welke voeding u gebruikt. Als u naast kunstmatige voeding ook wat kunt eten, kijkt hij met u hoe dat binnen het ziekenhuis gerealiseerd kan worden. Door uw dunnedarmtransplantatie kunt u de behoefte hebben het eigen leven opnieuw te bezien en alles weer eens op een rijtje te zetten. Op uw verzoek kan tijdens de opname een geestelijk verzorger bij u langskomen. Met de geestelijk verzorger kunt u praten over alle levensvragen die u bezighouden.

patienten/ddtx/05_transplantatieteam.txt · Laatst gewijzigd: 2020/12/28 16:53