De thuissituatie

De thuissituatie

In het ziekenhuis leert u alle handelingen die nodig zijn om zelfstandig TPV toe te kunnen dienen en zelfstandig de CVC, PICC of PAC te kunnen verzorgen. Indien u thuis bent en onzeker over een bepaalde handeling of vragen heeft, neemt u contact op met het TPV thuisteam. Indien het TPV thuisteam afwezig is, neemt u contact op met de afdeling. Wanneer het niet mogelijk is zelf alle handelingen te verrichten, zal bekeken worden of er een “mantelzorger” is die (een deel van) de zorg over zou kunnen nemen. Dat betekent dan ook dat deze persoon getraind dient te worden. Indien dit niet het geval is, schakelen we de gespecialiseerde thuiszorg in. Dat is een verpleegkundig team met de juiste bevoegdheden om dit soort handelingen uit te mogen voeren. Zij kunnen u ook de eerste tijd, ook al verricht u zelf alle handelingen, begeleiding bieden in de thuissituatie. De TPV wordt geleverd in grote kunststof zakken en wordt (afhankelijk van welke voeding, hoeveel voeding u in de week nodig heeft en wie uw TPV leverancier wordt) van één keer in de week tot één keer in de twee à drie weken bij u thuis afgeleverd.

Daarnaast zijn er een aantal voorbereidingen nodig voordat u naar huis gaat. Deze moeten getroffen zijn voor u met ontslag gaat.

De voorbereidingen voor ontslag bestaan uit o.a.:

  • Het afleveren van de TPV thuis.
  • Het afleveren van de benodigde hulpmaterialen thuis.
  • Het maken van een poliklinische afspraak bij het TPV thuis team.

Indien u verwezen bent door een ander ziekenhuis, vinden de poliklinische controles voor de voeding, bloedonderzoek en de zorg rondom de centraal veneuze catheter plaats op de polikliniek endocrinologie en metabolisme van het AMC onder leiding van het TPV- & darmfalenteam. De zorg voor de onderliggende aandoening blijft meestal in handen van uw verwijzende specialist.

patienten/tpv_volwassenen/04_thuissituatie.txt · Laatst gewijzigd: 2020/12/28 15:53