Handtekeningenformulier

Handtekeningenformulier

De handelingen rondom de catheter en de TPV die u gaat leren zijn voorbehouden handelingen. Dit houdt in dat deze handelingen zijn voorbehouden aan een arts en of verpleegkundige en slechts uitgevoerd mogen worden door iemand die bekwaam is verklaard voor de desbetreffende handeling. Bij ontslag krijgt u het protocollen boek met daarin een handtekeningenformulier mee. Hierop staat vermeld dat u bekwaam bent bevonden om zelfstandig de handelingen rondom de catheter en de TPV uit te voeren. Het is handig dit protocollenboek en formulier bij opname in een (ander) ziekenhuis mee te nemen zodat u altijd kunt aantonen dat u de training heeft gevolgd en bekwaam bent bevonden en kunnen de hulpverleners aldaar zien wat er voor (gespecialiseerde) zorg bij u nodig is.

patienten/tpv_volwassenen/05_handtekeningenformulier.txt · Laatst gewijzigd: 2020/12/28 15:54