Algemeen

Algemeen

Dunnedarmtransplantatie (DDTx) is sinds de 60er jaren sporadisch uitgevoerd bij mensen. Sinds de komst van tacrolimus en andere immunosuppressiva begin jaren negentig zijn de resultaten sterk verbeterd en is DDTx geen experimentele behandeling meer, maar een standaardbehandeling voor patiënten met darmfalen bij wie totale parenterale voeding (TPV) faalt.

DDTx heeft daarmee dezelfde status als andere solide orgaantransplantaties (hart, longen, nier, lever en pancreas). Het aantal darmtransplantaties zal altijd laag zijn in vergelijking met lever- of niertransplantatie. De oorzaak hiervoor is de relatieve zeldzaamheid van chronisch darmfalen en thuisTPV (in Nederland ongeveer 300 patiënten).

Tot 2010 zijn er wereldwijd ruim 2000 darmtransplantaties verricht, het merendeel in de Verenigde Staten. In Nederland zijn tot op heden (2010) 11 darmtransplantaties verricht. Het UMC Groningen is het enige centrum in Nederland waar DDTx uitgevoerd wordt. Ongeveer de helft van de DDTx vindt bij kinderen plaats.

professionals/ddtx/01_algemeen.txt · Laatst gewijzigd: 2020/12/28 15:35