Indicaties

Indicaties

De belangrijkste indicatie voor DDTx is falende TPV bij permanent darmfalen. Darmfalen wordt gedefinieerd als het onvermogen tot enterale voeding waarbij >75% van calorische behoefte via TPV wordt toegediend voor een periode van meer dan 3 maanden. Bij permanent darmfalen is er sprake van irreversibiliteit en is enterale voeding (grotendeels) niet mogelijk. De oorzaken hiervoor kunnen anatomisch of functioneel zijn (zie tabel 1)

Tabel 1: Oorzaken van permanent darmfalen bij ontvangers van een darmtransplantatie

Kinderen Volwassenen
Gastroschisis 21 %Ischemie 24 %
Volvulus 17 %Ziekte van Crohn 14 %
Necrotiserende enterocolitis 12 %Trauma 10 %
Retransplantatie 8 %Desmoid tumor 9 %
Intestinal atresie 8 %Motiliteitsstoornis 8 %
Pseudo-obstruction 9 %Volvulus 7 %
Aganglionosis/Hirschsprung 7 %Dunnedarm overig 9 %
Microvillus inclusion disease 6 %Retransplantatie 6 %
Malabsorptie overig 3 %Gardner syndroom 3 %
Dunnedarm overig 5 %Tumor overig 5 %
Motiliteitsstoornis overig 1 %Overig 5 %
Tumor 1 %
Overig 2 %

Falen van TPV kan onderverdeeld worden in verschillende oorzaken:

  1. Leverschade (fibrose/cirrhose) als gevolg van TPV. Vroeger werd dot TPN-induced liver disease genoemd, tegenwoordig wordt gesproken van Intestinal Failure Associated Liver Disease (IFALD) aangezien niet alleen TPV-componenten verantwoordelijk zijn voor leverschade
  2. Verlies van centrale veneuze toegang of shuntmogelijkheden voor toediening van TPV.
  3. Recidiverende. Levensbedreigende lijnsepsis
  4. Sterk gereduceerde kwaliteit van leven

professionals/ddtx/02_indicaties.txt · Laatst gewijzigd: 2020/12/28 15:36