Follow-up

Follow-up

Patiënten blijven levenslang in follow-up in het UMCG. Meestal wordt gekozen om de follow-up samen met de verwijzende specialist uit te voeren. In de eerste maanden wordt wekelijks het bloed gecontroleerd inclusief de tacrolimusspiegels, de dosis wordt zo nodig bijgesteld.

In het eerste jaar er tenminste eens per 3-6 maanden een controle met scopie .Bij een stabiele situatie wordt er tenminste 1 x per jaar een scopie in het UMCG verricht. Vaak kunnen controles schriftelijk gedaan wordt waarbij het bloedonderzoek in een ziekenhuis dicht in de buurt wordt gedaan.

Na transplantatie is er een aanzienlijk risico op maligniteiten. Huidtumoren zijn zeer frequent, ontvangers moeten daarom zorgen voor adequate huidbescherming tegen zonnebrand. Ook posttransplantatie lymfoom (PTLD) komt voor (8-15%).

professionals/ddtx/06_follow_up.txt · Laatst gewijzigd: 2020/12/28 15:37