De toedieningsweg voor TPV

De toedieningsweg voor TPV

De voeding wordt via een CVC (Centraal Veneuze Katheter) of een geïmplanteerd reservoir (Port-a-Cath® of ‘PAC’) in de bloedbaan gebracht. We leggen dit nader uit.

Wat is een CVC?

Een CVC is een dun slangetje, dat ergens tussen het sleutelbeen en tepellijn, op de borst, wordt ingebracht in een bloedvat. De katheter is vervaardigd uit een zacht rubberachtig materiaal, silicone. Het heet een centraal veneuze katheter, omdat de katheter is ingebracht in een grote ader, die recht­streeks naar het hart leidt. De ingreep vindt plaats onder narcose op de operatiekamer.

CVC

Wat is een PAC?

Een PAC is een klein metalen kastje (reservoir) dat aangeprikt kan worden met een naald. Het kastje ligt onder de huid. Aan het kastje zit een slangetje (katheter) vast dat in een bloedvat ligt. De PAC wordt aangeprikt met een naald die is aangesloten op het infuus met de voeding. De PAC wordt op de operatiekamer ingebracht, terwijl uw kind onder narcose is. Voor meer informatie over de Port a Cath kunt u de folder lezen. (https://www.amc.nl/emmainfotheek zie onder patiëntenfolders)

PAC slangetje


Een CVC of een PAC kan afhankelijk van de omstandigheden een paar dagen tot een paar jaar blijven zitten! Wanneer uw zoon of dochter bij opname op een van de kinderafdelingen al een CVC of PAC heeft blijft deze zitten totdat hij aan vervanging toe is. Als er nog geen CVC of PAC is geplaatst, kan er in overleg met u en/of uw kind en een lid van het voedingsteam, een keuze voor één van de twee systemen, worden gemaakt. Alle voor en nadelen van elk systeem worden dan uitvoerig aan u uitgelegd. Qua veiligheid is er geen verschil in gebruik van beide technieken mits de getrainde handelingen juist toepast worden.

patienten/tpv_kinderen/03_tpv_toedieningsweg.txt · Laatst gewijzigd: 2020/12/28 15:55